KONTAKT
AUTOVRAKOVIŠTĚ Petřvald Ostravská 1836
735 41 Petřvald u Karviné
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá08:30-17:00
So09:00-12:00
TEL.:
+420 608 710 044
+420 596 542 866
Prodej náhradních dílů a vozidel
+420 608 215 711
Výkup a likvidace vozidel
+420 596 542 866
NAJDETE NÁS ZDE:
Link na mapy.cz

POUČENÍ O PRÁVU ODSTOUPENÍ DISTANČNĚ

2. listopadu 2020

Poučení o právu na odstoupeníod smlouvy uzavřené distančním způsobem:

 1. Právo odstoupit od smlouvy.

1.1 Do 14 dnů od doručenízboží máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit odsmlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od dne následujícího po dni, kdy převezmetezboží od dopravce

1.3 Pro účely uplatnění právana odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovatdodavatele zboží Tomáš Kožuch, Nerudova 707, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí a toformou jednostranného právního jednání (například doporučeným dopisem zaslanýmprostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ostravská 1836, 73541 Petřvald nebo e-mailem zaslaným na info@levnevrakoviste.cz Můžete použítvzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůtapro odstoupení od této smlouvy , postačuje odeslat odstoupení od smlouvy předuplynutím příslušné doby. Zboží následně zaslat neprodleně v původním obaluna adresu Vrakoviště Petřvald, Tomáš Kožuch, Ostravská 1836, 735 41 Petřvald

2. Důsledky odstoupení odsmlouvy.

2.1 Pokud odstoupíte od tétosmlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdynám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme odVás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých vdůsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsobstandardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejnýplatební prostředek, která jste použil (a) pro provedení počáteční transakce,pokud jste výslovně neurčil (a) jinak.

Společnost Tomáš Kožuch,Nerudova 707, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí však preferuje, i s ohledem narychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. V žádnémpřípadě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vrácenéhozboží anebo prokážete-li , že jste zboží odeslal (a) zpět, podle toho, conastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy,zašlete zpět na naši adresu Tomáš Kožuch, Ostravská 1836, 735 41 Petřvald . ZASLÁNÍNA JINOU ADRESU nemůže BÝT AKCEPTOVÁNO. Lhůta je považována za zachovanou,pokud nám zboží odešlete prokazatelně zpět do 14 dnů. Ponesete přímé nákladyspojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledkunakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení sepovahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


Komentáře
Přidejte svůj komentář
Nadpis komentáře:
Komentář: